Jeszcze nie korzystasz z Aleo? Zarejestruj się teraz
 

CSR. Przedsiębiorco, wybieraj dostawców… mądrze

Jednym z obszarów zrównoważonego rozwoju firmy są jej relacje z dostawcami. CSR, wbrew niektórym zarzutom, może przyczynić się do wyższej efektywności przedsiębiorstwa, uwzględniającego w biznesie potrzeby różnych interesariuszy.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

  • jak ważnym obszarem działalności biznesowej firmy jest CSR;
  • dlaczego odpowiedzialny wybór dostawców opłaca się;
  • jak odpowiedzialne praktyki biznesowe mogą przynieść korzyść firmie;

Ponad połowa internautów przyznaje, że chętnie zapłaciłaby więcej za produkty i usługi oferowane przez firmy stosujące się do standardów społecznej odpowiedzialności biznesu1. Ten wynik pokazuje wzrost świadomości i rangi zrównoważonego rozwoju firm.

Niech firma się rozwija… odpowiedzialnie

CSR, z angielskiego Corporate Social Responsibility, to podejście, które zakłada, że firma prowadzi działalność, uwzględniając interesy społeczne i środowiskowe oraz wysokie  standardy dialogu i relacji z pracownikami, dostawcami, akcjonariuszami.

Według tygodnika Polityka, który organizuje plebiscyt Listki CSR, z tegorocznych deklaracji uczestników przeglądu wynika, że nawet 4 na 5 przedsiębiorców stawia swoim partnerom biznesowym pozafinansowe wymagania (np. w postaci wytycznych czy kodeksu etyki)2.

Polskie firmy, które dbają o zrównoważony rozwój, mają szansę zostać włączone do indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie, tj. notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych RESPECT Index. Mogą również otrzymać Listek CSR przyznawany przez magazyn Polityka. 

Możemy wyróżnić dwa podejścia firm do CSR, teoretyczne i praktyczne. W pierwszym skupiamy się na działaniach wizerunkowych, public relations. W przypadku praktyki zajmujemy się połączeniem społecznej odpowiedzialności ze strategią firmy i szukaniem dobrych rozwiązań w biznesie, relacjach z dostawcami, odpowiadając na ich potrzeby. Przykładem są odpowiedzialne zakupy, łańcuch dostaw czy np. terminowe wywiązywanie się z płatności.

Joanna Warmuz, ING Bank Śląski

Rola społecznej odpowiedzialności w biznesie jest coraz istotniejsza. Firmy dostrzegają potencjał biznesowy tych działań i coraz częściej włączają je do swojej działalności podstawowej.

Odpowiedzialność za produkt czy usługę pojawia się od momentu jego tworzenia. Zastanawiamy się, do kogo adresowany jest produkt, czy jego użytkowanie nie jest obciążone żadnym ryzykiem, czy np. ulotka zawiera wszelkie niezbędne informacje, dalej przez etap jego dystrybucji, aż po relacje z klientem, który z niego korzysta.   

I choć cena wciąż pozostaje głównym kryterium wyboru dostawcy, to świadomość konsumencka rośnie, podobnie jak świadomość odpowiedzialnego łańcucha dostaw – zwłaszcza w dużych przedsiębiorstwach. Polskie firmy często wchodzą na rynki zagraniczne (czy to z ofertą, czy w relacjach z dostawcami), gdzie muszą spełniać wysokie standardy CSR.

Zwracaj uwagę na dostawców

Dlaczego wybór dostawców odpowiedzialnych społecznie opłaca się?

Ograniczanie ryzyka biznesowego i operacyjnego

Jeśli Twój dostawca sięga po praktyki niezgodne z normami (np. ekologicznymi) lub prawem, zwiększasz ryzyko braku dostaw lub obciążenia także Twojej spółki ewentualnymi karami finansowymi.

Ograniczenie ryzyka wizerunkowego

Jeśli Twój dostawca łamie prawo lub narusza obowiązujące normy, istnieje duże prawdopodobieństwo, że kryzys wizerunkowy dosięgnie także Twoją firmę. Działania CSR budują też lojalność klientów i samych dostawców.

Generowanie oszczędności

Troska o zrównoważony rozwój firmy zakłada często racjonalizację procesów i dbałość o kapitał ludzki w firmie np. przez podnoszenie kwalifikacji pracowników. Zabiegi te często przekładają się na większą efektywność przedsiębiorstwa, a co za tym idzie – także na zysk. Bo w przeciwieństwie do argumentów, które wytaczają przeciwnicy CSR, w zrównoważonym rozwoju, wciąż chodzi o biznes, o generowanie zysku przez firmę.

Dobre przykłady z rynku

Raport Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2014 wskazuje kilka dobrych praktyk odpowiedzialnego zarządzania dostawcami, po które może sięgnąć każde przedsiębiorstwo.

  • Coraz więcej firm wysyła kwestionariusze ankiety dla nowych dostawców, w których bada obowiązujące w spółce normy jakości, skład lub technologię wytwarzania produktu, itd.
  • Coraz częściej międzynarodowe firmy decydują się na wsparcie lokalnych przedsiębiorców. Np. korzystając z obsługi siedziby w danym mieście, lub z funkcjonujących w jego obrębie spółek lub spółdzielni. Często kryterium wyboru są także dobre praktyki tychże firm, np. polityka różnorodności.
  • Często firmy biorą na siebie rolę edukacyjną w stosunku do dostawców. Obok dialogu z partnerami biznesowymi kładą silny nacisk właśnie na podnoszenie świadomości rynku. Przedsiębiorstwa analizują różne elementy łańcucha dostaw – od składu chemicznego produktu czy procesu jego wytwarzania, przez dystrybucję czy sposób jego promowania, aż po jego użytkowanie i prawo konsumentów do reklamacji. Angażując dostawców w takie działania CSR, wspieramy także ich rozwój, pomagamy optymalizować procesy, obniżamy ryzyko prawne czy wizerunkowe. Często firmy sięgają także po formę spotkań, warsztatów czy platform komunikacyjnych (np. forum lub blog), na którym przybliżają wykonawcom zasady swojej działalności, obowiązujące wartości i normy.

Firmy często oczekują formalnego ujęcia odpowiedzialnego biznesu. Tworzą więc dla swoich wykonawców określone procedury, kodeksy etyczne, wymagają przestrzegania pewnych standardów czy posiadania obowiązujących certyfikatów.

Według najnowszych, międzynarodowych trendów stawianie wymagań to dopiero początek odpowiedzialnej współpracy z dostawcą. Ciągle musimy przecież monitorować działalność naszego partnera biznesowego, wspierać go w dalszej, odpowiedzialnej optymalizacji. Jak podkreślają autorzy raportu, to partnerskie relacje, dzielenie się wiedzą i wdrażanie wypracowanych wspólnie rozwiązań jest dzisiaj istotnym elementem w zarządzaniu dostawcą.

W odpowiedzialnym zarządzaniu dostawcami pomoże Ci też platforma zakupowa Aleo, której zaletą jest transparentność procesu zakupowego.

1 The Nielsen Global Survey on Corporate Social Responsibility, 2014.

2 Źródło: polityka.pl.