Jeszcze nie korzystasz z Aleo? Zarejestruj się teraz
Dodatkowe oszczędności w zakupach firmowych? Sprawdź outsourcing  

Dodatkowe oszczędności w zakupach firmowych? Sprawdź outsourcing

Dlaczego nie zlecić pewnych aktywności w ramach naszego przedsiębiorstwa firmie zewnętrznej, która zna się na nich lepiej niż my? Zwłaszcza, że cena jest tylko jedną z zalet takiego rozwiązania. 

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

  • jak wydzielenie pewnych usług podnosi efektywność Twojej firmy
  • jak dobrze wybrać dostawcę usług
  • jakie rodzaje usług są najczęściej zlecane na zewnątrz

Dlaczego outsourcing się opłaca?

Wzrasta potencjał i konkurencyjność Twojej firmy, która może skupić się na produkcji lub świadczeniu usług, jakie są podstawą jej działalności. Optymalnie wykorzystywane są  własne zasoby (ludzkie i sprzętowe), ale wzrasta też efektywność po stronie wydzielonych usług. Nasza firma zyskuje ponadto dostęp do profesjonalnej kadry, nowych technologii czy know-how podmiotu zewnętrznego.

Spada koszt działalności przedsiębiorstwa, zwłaszcza w obszarach pracowniczych, lokalowych czy amortyzacji. Cena świadczenia usługi poza firmą także może ulec obniżeniu, dzięki zastosowaniu dobrych praktyk zakupowych i wynegocjowaniu lepszych warunków biznesowych. Outsourcing może przynieść Twojej firmie nawet kilkanaście procent oszczędności w skali roku.

Jak wybrać firmę zewnętrzną?

Sięgnij po zapytanie ofertowe – w efekcie rozeznasz się w ofercie rynkowej. Zwróć uwagę zwłaszcza na procedury i standardy stosowane przez firmy, ich referencje i wcześniejsze doświadczenia. Zbierz jak najwięcej informacji o firmie. Możesz sprawdzić jej obecność na Aleo i czy ma status zweryfikowanej. Na platformie możesz od razu zweryfikować KRS potencjalnego dostawcy. Warto zorientować się także w sytuacji finansowej przedsiębiorstwa.

Następnie możesz przejść do aukcji zakupowej z wybranymi partnerami (tzw. krótka lista), żeby wynegocjować lepszą cenę. Nie zapomnij o podpisaniu prawidłowego kontraktu, w tym umowy SLA (ang. Service Level Agreement – umowa w szczegółowy sposób określa parametry świadczonych usług, ustalone przez strony biznesowe). Współpraca będzie łatwiejsza, a ty wrócisz do tematu zakupów dopiero w przypadku renegocjowania warunków umowy.

Czy outsourcing jest dla mojej firmy?

Zanim podejmiesz decyzję o outsourcingu, powinieneś ustalić kilka rzeczy.

Nie zlecaj na zewnątrz procesów wchodzących w skład tzw. trzonu biznesu, czyli związanych z profilem działalności swojego przedsiębiorstwa.

Ustal ryzyko biznesowe (np. czy ryzyko jest duże w przypadku wydzielenia usługi lub jak ważna jest ona dla ciągłości działania firmy).

Dokonaj wyceny kosztów po stronie swojej firmy, które dotyczą aktywności planowanych do outsourcingu i porównaj z ofertami uzyskanymi z rynku, a następnie zrób analizę rentowności planowanego rozwiązania.

Czy wiesz, że …?

Najczęstszymi rodzajami usług zlecanych zewnętrznym firmom są:

  • bezpieczne niszczenie nośników danych
  • archiwizacja dokumentów
  • usługi kancelaryjne
  • administrowanie obiektami
  • obsługa help desku
  • obsługa recepcji
  • usługi porządkowo-naprawcze

Dobry kupiec znajdzie pole do oszczędności także poza swoją firmą.