Jeszcze nie korzystasz z Aleo? Zarejestruj się teraz
Jak finansowanie dostawców pomaga w zachowaniu płynności finansowej firmy?  

Jak finansowanie dostawców pomaga w zachowaniu płynności finansowej firmy?

Długie terminy płatności są często problemem dla firm. Dostawcy nie zgadzają się na wydłużanie terminów, żądając wcześniejszej zapłaty. Dzięki programowi finansowania dostawców na Aleo możesz wynegocjować lepsze warunki handlowe, a Twoi kontrahenci otrzymają płatność zaraz po wystawieniu faktury.

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

  • dlaczego finansowanie dostawców opłaca się obu stronom biznesowym
  • jak dodatkowo wydłużyć okres finansowania
  • jak skorzystać z finansowania dostawców na Aleo.com

Komu opłaca się finansowanie dostawców?

Finansowanie dostawców to elastyczne narzędzie, z którego  korzyści może czerpać zarówno dostawca jak i odbiorca.

  • Dostawca sam decyduje, kiedy korzysta z finansowania, a otrzymując pieniądze wcześniej, może je przeznaczyć na spłatę własnych zobowiązań lub sfinansować kolejny zakup. To wszystko bez konieczności zawierania umowy z bankiem.
  • Odbiorca zyskuje możliwość uregulowania płatności w dogodnym dla niego terminie.

Komu opłaca się finansowanie dostawców.

Odbiorca udostępniając finansowanie  swojemu dostawcy, może wygenerować dodatkowy dochód w postaci marży odbiorcy (możliwej do ustalenia indywidualnie, dla każdego dostawcy). Kwota ta jest  wliczana w koszt finansowania i pobierana od dostawcy na etapie wypłaty środków. Następnie bank rozlicza się z odbiorcą, oddając mu zarobione w ten sposób pieniądze.

Jak korzystać z finansowania dostawców?

Obie strony, odbiorca i dostawca, muszą być zarejestrowane na platformie zakupowej Aleo. Odbiorca musi ponadto być klientem ING Banku Śląskiego (który obsługuje tę usługę na platformie Aleo), który zawarł z bankiem umowę o finansowaniu dostawców.

Dzięki platformie obie strony biznesowe mogą wprowadzać faktury do programu, następnie odbiorca musi potwierdzić fakturę, aby dostawca mógł ją zlecić do finansowania.

Większa pewność z wydłużonym okresem finansowania

Wyobraź sobie, że otrzymałeś od swojego dostawcy fakturę z 30-dniowym terminem płatności. W tej chwili nie masz środków na pokrycie zobowiązania, np. dlatego że zakupiony towar zdążyłeś sprzedać 15 dni po zakupie, gdzie także udzieliłeś odroczonego, miesięcznego terminu płatności.

Na szczęście w takiej sytuacji możesz sięgnąć po rozwiązanie oferowane w ramach programu finansowania dostawców na Aleo, tj. wydłużony okres finansowania. Z nim zyskujesz dodatkowe dni na uregulowanie finansowych zobowiązań, które uruchamiają się już w terminie płatności faktury. Rozwiązanie takie wypełnia lukę w cyklu transakcji pomiędzy terminem sfinansowania faktury a otrzymaniem środków ze sprzedaży produktu.

Aby bank uruchomił finansowanie w terminie płatności faktury, Twój dostawca nie musi jej zlecać do finansowania. Wystarczy, że Ty ją potwierdzisz.  Bank wypłaci dostawcy potwierdzoną przez Ciebie kwotę, a w dodatkowym, ustalonym przez Ciebie terminie pobierze kwotę wcześniej wypłaconą oraz koszt finansowania z Twojego rachunku.

Zyskaj na czasie z programem finansowania dostawców na aleo.com.