Jeszcze nie korzystasz z Aleo? Zarejestruj się teraz
 

Kiedy i jak stosować politykę in/outsourcingu – podstawy analizy make or buy

Czy wszystko, co potrzebne w codziennej działalności firmy, należy wytwarzać na miejscu (in house) – czyli stosować insourcing?

Rynek dostarcza przykładów, gdzie decyzja zmiany polityki insourcing na outsourcing przyniosła spore zyski. Ale zanim taką decyzję podejmiemy, musimy przeprowadzić analizę naszej działalności. Od tego zależą: obniżenie kosztów wytwórczych i skuteczniejsze zarządzanie dostawcami.

Od czego zacząć analizę make or buy?

Zanim manager podejmie decyzję o podziale usług/produkcji na out/insourcingowe, musi przeanalizować, co w jego firmie jest fundamentalną, kluczową działalnością. Posłużmy się przykładem firmy produkującej samochody osobowe, a więc branżą automotive. Celowo podajemy ten przykład, ponieważ segment automotive do perfekcji opanował zarządzanie procesami in/outsourcingowymi.

Firmy produkujące samochody to w tej chwili precyzyjnie działające montownie, gdzie zdecydowana większość produktów i usług jest outsourcingowana i dostarczana bezpośrednio na linię montażową. Wszystko inne jest więc działalnością wspierającą proces wytworzenia gotowego samochodu.

Przegląd kosztów produktów biznesowych i produktów pobocznych

Kolejnym krokiem jest już przejście do analizy make or buy. Powinna ona oddzielić wszystkie koszty wytworzenia produktu/usługi fundamentalnie związane z działalnością firmy od kosztów wytwarzania produktów/usług będących poza głównym profilem działalności. Takie podejście pozwoli odróżnić kategorie kosztowe od kategorii biznesowych. Dzięki temu łatwiej będzie podjąć decyzję o outsourcingu, czyli o przeniesieniu kategorii biznesowej do kategorii kosztowej.

Przykład – produkcja zbiorników paliwa

Kiedyś zbiorniki paliwa produkowane były w tej samej fabryce co gotowe auta. Natomiast w wyniku analizy make or buy zlikwidowano linię produkcji zbiorników. To miejsce wykorzystano na rozwój nowych stanowisk, a zbiorniki dostarcza firma zewnętrzna jako komponent do montażu. Podobną rewolucję przeprowadził FLEXcon, podejmując decyzję o wyprowadzeniu na zewnątrz swojej sztandarowej produkcji tłoków. Zyskał w ten sposób przestrzeń na nowe linie technologiczne i dalszy podbój rynku.

Analiza make or buy

To analiza, w której określamy koszty i ryzyka związane z produkcją lub wytworzeniem usługi w ramach naszej organizacji. Koszty te zestawiamy z wydatkami, jakie byśmy ponieśli przy zakupie produktu od dostawców zewnętrznych.

Co należy brać pod uwagę przy analizie make or buy?

Rozważmy przykład usługi utrzymania czystości. Załóżmy, że własnymi zasobami wykonujemy usługę utrzymania czystości w firmie, ale przygotowujemy się do jej wyprowadzenia. Jakie elementy musimy wziąć pod lupę przed podjęciem ostatecznej decyzji o outsourcingu?

 • Dostępność potencjalnych dostawców
  Czyli, ile firm na rynku jest w stanie świadczyć usługę, którą poddajemy analizie.
 • Koszty prowadzenia tej usługi we własnym zakresie
  Czyli, ile kosztują nas etaty osób utrzymujących czystość na terenie naszego obiektu, jakie koszty związane są z zakupem środków czystości.
 • Ryzyko absencji
  Czyli, co może się wydarzyć, jeśli np. osoby sprzątające będą na zwolnieniach czy urlopach.
 • Ryzyko związane z jakością wykonywania usługi
  Czyli, co stanie się, jeśli jakość usługi świadczona przez firmę z zewnątrz będzie niewystarczająca.
 • Koszty związane z pozyskaniem usługi od dostawców zewnętrznych
  Tutaj pomocne może być przygotowanie zapytania ofertowego na Aleo.com oraz zaproszenie dostawców na wizję lokalną.

Jeśli zebrane dane porównamy ze sobą, otrzymamy mapę kosztów (które sami ponosimy w zestawieniu z kosztami, które pochłonie outsourcing) oraz ryzyk. O ile porównanie kosztów będzie proste, o tyle kwantyfikacja ryzyka może nastręczać nam trudności. Solidne jej wykonanie wymaga wzięcia pod uwagę szeregu elementów, okoliczności typowych dla analizowanej kategorii, sytuacji na rynku lokalnym oraz sytuacji na rynku dostawcy.

Ale i tutaj mamy do wyboru kilka narzędzi, które mogą wesprzeć decyzję o in/outsourcingu.

Po pierwsze macierz Kraljica

Dokładnie sprawdźmy, czy produkty, które chcemy wyprowadzić na zewnątrz, są w segmencie produktów standardowych. Tutaj z pewnością znajdziemy kilka pewniaków do outsourcingu.

Przyjrzyjmy się też kategorii produktów typu dźwignie. Przeanalizujmy koszt procesu i produkcji, następnie porównajmy koszty w ujęciu outsourcingowym. Tutaj też znajdziemy najprawdopodobniej kandydatów do outsourcingu.

Jeżeli chodzi o produkty typu wąskie gardła czy produkty strategiczne, to najprawdopodobniej nie nadają się one do outsourcingu. Nie znaczy to jednak, że są wykluczone z naszej analizy.

Dlatego właśnie analiza make or buy jest kluczowa, bo pozwala nam rozpatrywać za i przeciw dla outsourcingu, jak i insourcingu. Dodajmy, że analiza w kontekście produktów strategicznych jest bardzo ważna. Dotyczy wytwarzania i dostarczania komponentów strategicznych, których wpływ na koszt produktu końcowego jest ogromny. Dodatkowo wiąże się ona z kwestią jakości. To przecież elementy mające wpływ na być lub nie być przedsiębiorstwa.