Jeszcze nie korzystasz z Aleo? Zarejestruj się teraz
 

Kupujemy gaz dla firmy – od czego zacząć?

Od 2011 roku stopniowo postępuje liberalizacja rynku sprzedaży gazu ziemnego. Odbiorcy błękitnej energii mają możliwość zmiany dostawcy i dopasowania najbardziej korzystnych i skrojonych na swoje potrzeby warunków z szerokiej oferty nowych graczy.

Z badań wynika, że z roku na rok rośnie liczba odbiorców gazu, którzy decydują się na zmianę sprzedawcy i optymalizację rachunków. Według Gazety Prawnej już ponad 30 tys. podmiotów zmieniło dostawcę, z czego aż 23,5 tys. w roku 2015. W bieżącym i kolejnych artykułach podpowiemy, na co zwrócić uwagę przy zmianie dostawcy.

Definicja rynku gazu ziemnego w Polsce

Dzięki wprowadzeniu zasady TPA (Third Party Access), wspierającej rynkową konkurencję, dotychczasowy monopolista – Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (PGNiG) – ustąpił miejsca innym podmiotom gospodarczym, otwierając drogę do optymalizacji cen.

Na koniec pierwszego kwartału tego roku koncesję na obrót paliwami gazowymi posiadało już 181 podmiotów, z czego 75 aktywnie uczestniczyło w obrocie. Dane Urzędu Regulacji Energetyki wskazują przy tym, że krajowy rynek wciąż jest mocno scentralizowany i PGNiG nadal ma w nim największy udział. Według URE aż 89,2% sprzedaży w 2014 roku należało do PGNiG.

Od 2011 roku prowadzone są także działania na rzecz pozyskania gazu ze złóż niekonwencjonalnych, które także miałyby wpływ na kształtowanie się polskiego rynku. Nowe złoża tańszego gazu otworzyłyby także drogę do inwestycji w infrastrukturę gazową w kraju.

Jak określić zapotrzebowanie firmy na gaz ziemny?

Wyjść od analizy danych historycznych lub prognoz zużycia dla naszej firmy. Sprawdzamy faktyczne zużycie i wysokość mocy umownej – czy nie przepłacamy.  

Bierzemy pod uwagę rodzaj wymaganego gazu oraz cel zużycia – czy służy nam do celów produkcyjnych, czy ogrzewania budynków (jeśli tak – jakie są to typy obiektów).

Zmiana dostawcy najczęściej opłaca się dużym przedsiębiorstwom, których skala zużycia generuje największe koszty energii, ale mniejsze firmy także mogą zaoszczędzić np. dzięki ofertom z gwarancją stałej ceny czy rozwiązaniom typu dual fuel.

Co zawrzeć w zapytaniu ofertowym na zakup gazu ziemnego dla firmy?

Mamy już za sobą analizę zapotrzebowania na gaz w firmie, w zapytaniu do nowego dostawcy powinniśmy zawrzeć podobne informacje: aktualną taryfę, moc umowną, liczbę i miejsce przyłączy, czyli punktów odbioru gazu w firmie, zużycie gazu w skali roku – na podstawie danych historycznych i prognoz, rodzaj pobieranego gazu (mają inną wartość opałową i ciepło spalania, a kotły i inne elementy sieci gazowej często są dopasowane tylko do jednego, wybranego rodzaju) i termin obowiązywania bieżącej umowy.

Warto zaznaczyć w treści zapytania, aby dostawca określając cenę, uwzględnił także podatek akcyzowy (o ile nie jesteśmy z niego zwolnieni). Poprośmy także sprzedawców o potwierdzenie w postaci wymaganych certyfikatów. Zmieniając dostawcę gazu, nie zmieniamy Operatora Systemu Dystrybucyjnego, który działa na naszym terenie, więc będziemy otrzymywali dwie faktury. Ciekawym rozwiązaniem jest także próba połączenia zapotrzebowania na energię i skorzystanie z ofert typu dual fuel – czyli obejmujących dostarczenie zarówno prądu jak i gazu do firmy.  

Czy wiesz, że..

Z dniem rozpoczęcia korzystania z usług nowego dostawcy nie ulegają zmianie wysokość zamówionej mocy oraz grupa taryfowa, według której operator będzie rozliczać świadczenie usług dystrybucji. Zmiana wspomnianych parametrów odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w taryfie operatora.

Zobacz w skrócie, co powinno znaleźć się w zapytaniu ofertowym na zakup gazu ziemnego dla firmy. Jeśli chcesz jeszcze lepiej orientować się w tej kategorii zakupowej, zajrzyj do naszego minisłowniczka zakupu gazu ziemnego na końcu artykułu.

Chcesz wiedzieć więcej o zakupie gazu ziemnego dla firmy? Bądź na bieżąco.
Już w kolejnym artykule na blogu poznasz tę kategorię z punktu widzenia eksperta.


Zapytanie ofertowe dla zakupu gazu ziemnego dla firmy

 1. Aktualna taryfa
 2. Moc umowna
 3. Miejsce i liczba przyłączy gazu w firmie
 4. Zużycie gazu w skali roku
  Na podstawie danych historycznych lub prognoz.
 5. Rodzaj pobieranego gazu
 6. Termin obowiązywania bieżącej umowy z dostawcą

Minisłownik
dla zakupu gazu ziemnego dla firmy

 • Dual fuel – oferta zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego u jednego dostawcy. Zaletą takiego rozwiązania jest zazwyczaj niższa cena pakietu oraz wygoda – płacimy jedną fakturę.
 • Niekonwencjonalne źródła gazu ziemnego – w przeciwieństwie do gazu pozyskiwanego ze złóż konwencjonalnych, źródła gazu ukryte w skałach nieprzepuszczalnych, które wymagają zastosowania techniki odwiertów, aby gaz mógł znaleźć ujście w szczelinach i popłynąć kanałem wiertniczym. Do takich źródeł należy gaz łupkowy, gaz zamknięty i metan w podkładach węgla.
 • OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej bądź gazu w ruchu sieciowym. Jest gwarantem bezpieczeństwa funkcjonowania sieci dystrybucyjnej, dbając o jej konserwację i modernizację.
 • OSP (Operator Systemu Przesyłowego) – przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłem energii elektrycznej bądź gazu w ruchu sieciowym. Jest gwarantem bezpieczeństwa funkcjonowania sieci przesyłowej, dbając o jej konserwację i modernizację.
 • TGE (Towarowa Giełda Energii) – warszawska giełda towarowa, gdzie przedmiotem obrotu jest energia elektryczna, paliwa ciekłe i gazowe, a także limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
 • TPA (ang. Third Party Access) – zasada dostępu stron trzecich do sieci. Na wolnym rynku energii odbiorcy swobodnie wybierają dostawcę z najlepszą ofertą przy zachowaniu jednocześnie obsługi OSP lub OSD w obszarze przesyłu i dystrybucji energii.