Jeszcze nie korzystasz z Aleo? Zarejestruj się teraz
 

Optymalizuj koszty PFRON

Osoby niepełnosprawne mogą być cennymi pracownikami, a ich zatrudnienie przyniesie nam dodatkowe korzyści dzięki ulgom z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Z ARTYKUŁU DOWIESZ SIĘ M.IN.:

  • dlaczego zatrudnianie osób niepełnosprawnych opłaca się;
  • jak Twoja firma może obniżyć opłaty na PFRON;
  • czym są tzw. ulgi zakupowe;

Czy wiesz, że każda firma zatrudniająca na etacie powyżej 25 osób jest zobowiązana do zatrudnienia 6% pracowników niepełnosprawnych? W przeciwnym razie musi odprowadzać miesięczne wpłaty (kary) na poczet PFRON.

W przypadku firmy liczącej 25 osób może to być nawet 2,3 tys. zł miesięcznej wpłaty. Od opłat zwolnione są mniejsze firmy, postawione w stan likwidacji lub upadłości oraz te, które spełniły ustawowy wymóg zatrudnienia osób niepełnosprawnych na poziomie 6% w skali przedsiębiorstwa.

Szacuje się, że polscy przedsiębiorcy tylko w 2014 roku wpłacili na PFRON prawie 4 mld złotych. Kwota jest potrącana od dochodu firmy, więc nie ma możliwości wpisania jej w koszty uzyskania przychodu.

 

Marcin Kacprzak, ING Usługi dla Biznesu

Firma ma dwa sposoby na zoptymalizowanie wpłat na PFRON. Zatrudniając osoby niepełnosprawne lub korzystając z tzw. ulg zakupowych, czyli dokonując zakupu produktów lub usług od podmiotów uprawnionych do przyznawania ulg.

Dlaczego warto zatrudniać osoby niepełnosprawne?

Zatrudniając osoby niepełnosprawne, pomagamy w likwidacji społecznych barier. Dodatkowo dbamy też o wizerunek firmy. Nasza reputacja to jeden z aspektów, który może być istotny dla przyszłych kontrahentów lub klientów, a więc może oddziaływać pośrednio na zysk przedsiębiorstwa.

Zatrudniając osoby niepełnosprawne na etacie, firma może obniżyć swoje wpłaty na PFRON. Dodatkowo, przedsiębiorstwo zatrudniające niepełnosprawnych w odpowiednim wymiarze (6% w stosunku do ogólnego zatrudnienia) może skorzystać z dofinansowania do wynagrodzeń takich pracowników. Przedsiębiorca może też otrzymać częściowy lub pełny zwrot kosztów zaadaptowania stanowiska pracy czy kursów dla wyrównania kompetencji zatrudnionej osoby niepełnosprawnej. W 2014 roku kwota udzielonych ulg wyniosła ok. 600 mln zł, co stanowiło tylko 15% kwoty naliczonych kar.

Najbardziej popularnymi branżami, w których występują podmioty uprawnione do przyznawania ulg we wpłatach na PFRON, są: utrzymanie czystości, ochrona mienia, jak również usługi poligraficzne lub różnego rodzaju produkcja.

Oszczędzaj… kupując!

Jeśli nie zatrudniasz osób niepełnosprawnych, możesz wesprzeć ich aktywizację w inny sposób – także z zyskiem dla swojej firmy.

Przedsiębiorstwa zatrudniające odpowiednią ilość osób niepełnosprawnych (w stopniu znacznym), uprawnione do przyznawania ulg we wpłatach na PFRON, mogą udzielać tzw. ulg zakupowych. Odpis ten daje możliwość obniżenia wysokości faktury o określony procent. Wielkość ulgi jest uzależniona m.in. od ilości osób niepełnosprawnych, jakie zatrudnia firma, stopnia ich niepełnosprawności czy miesięcznych przychodów firmy.

Warto brać takich dostawców pod uwagę w procesie zakupowym. Jeśli publikujesz zapytanie ofertowe, poproś o informację o oferowanym odpisie i określenie jego wysokości. 

Co zmieni się w 2016 roku?

W związku z nowelizacją Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych już od lipca tego roku polskich przedsiębiorców czekają dwie istotne zmiany.

  • Maksymalna wysokość ulgi PFRON zostanie obniżona z aktualnych 80% do 50%. Np. jeśli wpłata przedsiębiorstwa na fundusz wynosi 10 000 zł, od lipca przedsiębiorca będzie mógł odliczyć już nie 8 000 zł a 5 000 zł.
  • Dotąd firmy miały do dyspozycji roczny okres rozliczenia niewykorzystanego odpisu PFRON. Od lipca tego roku okres ten ulegnie skróceniu do 6 miesięcy.

Obowiązujące od tego roku ozusowanie umów zleceń wpływa także na klientów kupujących usługi utrzymania czystości oraz ochrony mienia. Dostawcy mogą zrównoważyć nowe koszty związane z odprowadzaniem składek, podwyższając cenę usługi.

Przy całym tym rachunku pamiętaj przede wszystkim, jaki zysk może wygenerować dla firmy dobry pracownik. Biznes nie zna barier.