Jeszcze nie korzystasz z Aleo? Zarejestruj się teraz
 

Zamówienia publiczne – duży rynek i mała konkurencja

Rynek zamówień publicznych to – często niedoceniana – okazja dla przedsiębiorców na zdobycie nowych zleceń. Żeby wygrać przetarg, należy jednak poznać specyfikę rynku zamówień publicznych.

Rynek w liczbach

Wartość rynku zamówień publicznych szacowany jest na 116,3 mld zł, czyli ponad 6,5% PKB naszego kraju. W rzeczywistości jest on jednak znacznie większy, gdyż ww. kwota obejmuje tylko przetargi ogłaszane w reżimie ustawy Prawo zamówień publicznych. Wartość przetargów wyłączonych spod tej regulacji, czy to ze względu na niewielką wartość (poniżej 30 tys. euro), czy przedmiot zamówienia, szacuje się na kolejne 88 mld zł. Każdego roku więc do podziału między przedsiębiorców jest ok. 200 mld zł.

Mała konkurencja

Można by pomyśleć, że tak ogromne kwoty przyciągają rzeszę przedsiębiorców zainteresowanych realizacją kontraktów publicznych. Fakty są jednak inne.

Przyjęło się, że miernikiem konkurencyjności na rynku zamówień publicznych jest poziom zainteresowania postępowaniem o zamówienie publiczne potencjalnych wykonawców wyrażający się liczbą składanych ofert. Z danych zawartych w ogłoszeniach o udzieleniu zamówienia publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych wynika, że średnia liczba ofert składanych w postępowaniu w roku 2015 wyniosła 2,9. Niemniej jednak aż w 39% przetargów wykonawcy złożyli tylko 1 ofertę! Analizując lata ubiegłe, widać, że jest to stały trend (2014 – 38%; 2013 – 39%; 2012 – 40%) i wiele przetargów rozstrzyganych jest tak naprawdę bez realnej konkurencji.

Specyfika rynku

Przyczyn niskiej konkurencji na rynku jest wiele. W mojej opinii za głównego winowajcę tego stanu należy wskazać prawo zamówień publicznych, które jest skomplikowane i często zmieniane. Od początku uchwalenia ustawy Pzp w 2004 r. była ona nowelizowana już ponad 50 razy. Każdego roku mamy 4-5 zmian w przepisach. Do tego dochodzą zmiany w rozporządzeniach wydawanych do ustawy Pzp. Wszystko to sprawia, że niedoświadczony przedsiębiorca może mieć trudności w złożeniu skutecznej oferty bez pomocy prawnika.

Zmiany, zmiany, zmiany…

Niemniej jednak rynek zamówień publicznych ulega zmianie, także na plus. Już niedługo, bo w 2018 r., cały proces udzielania zamówień publicznych będzie odbywał się elektronicznie. To ogromne wyzwanie dla sektora publicznego, ale również i przedsiębiorców, którzy będą musieli nauczyć się m.in. posługiwać podpisem elektronicznym.

W przyszłym roku możemy spodziewać się również całkowicie nowej ustawy regulującej zamówienia publiczne, która – miejmy nadzieję – wyeliminuje wiele wad systemu i barier w ubieganiu się o kontrakty publiczne. Pracę nad nową regulacją już trwają i prowadzone są przez Urząd Zamówień Publicznych i Ministerstwo Rozwoju.

Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych

Okazją do dyskusji na temat problemów przedsiębiorców realizujących kontrakty publiczne będzie Kongres Wykonawców Zamówień Publicznych, który odbędzie się 29 marca 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. To prestiżowe wydarzenie gromadzi przedsiębiorców z różnych branż, którzy wymieniają się swoimi doświadczeniami dotyczącymi udziału w zamówieniach publicznych. Organizatorzy przewidzieli również ciekawe panele merytoryczne, w czasie których przedsiębiorcy poznają tajniki prawa zamówień publicznych. Odbędą się również dwa praktyczne warsztaty – z wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) i elektronizacji zamówień publicznych.

Więcej informacji na temat konferencji znajdą Państwo na stronie:

www.kongres-wykonawcow.pl

– Witold Jarzyński
Radca prawny, redaktor naczelny pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP)